Adwokat Rodzinny Łódź

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o rozwód? Adwokat rodzinny Anna Maria Burska zaprasza do swojej Kancelarii

Adwokat Anna Maria Burska

Anna Maria Burska

Adwokat rodzinny w Łodzi.
Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Osiągnięcia: Profesjonalizm i kilkunastoletnia praktyka dają gwarancję najwyższego standardu oferowanych usług. W swojej karierze przeprowadziła setki spraw z zakresu prawa rodzinnego w tym rozwodowych i o opiekę nad dzieckiem zakończonych sukcesem Klienta.

Mocne strony: perfekcjonistka, doskonała merytorycznie, szczególnie uzdolniona w opracowywaniu nieszablonowych rozwiązań spraw. Cechuje ją wnikliwość, waleczność, nieustępliwość przed Sądem. Przejawia głębokie zaangażowanie w sprawy Klientów.

Zapewniam indywidualne podejście do klienta, dyspozycyjność, prowadzenie sprawy jedynie osobiście, stały kontakt z klientem. Wizyty umawiane indywidualnie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zakres usług

Adwokat Anna Maria Burska specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Posiada wieloletnie doświadczenie: przeprowadziła setki spraw z zakresu prawa rodzinnego zakończonych sukcesem Klienta.

Rozwód

Pomoc adwokata przy sprawach rozwodowych. Doświadczony adwokat rozwodowy w Łodzi pomoże Ci przeprowadzić rozwód.

Podział Majątku

Sprawy o podział majątku w Łodzi. Adwokat oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw o podział majątku wspólnego.

Alimenty

Adwokat, którego specjalizacją jest prawo rodzinne, prowadzi sprawy o alimenty w Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego.

Władza Rodzicielska

Władza rodzicielska – adwokat w Łodzi Anna Maria Burska oferuje pomoc w sprawach związanych z władzą rodzicielską nad dzieckiem.

Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem i władza rodzicielska - adwokat świadczy kompleksową pomoc w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem.

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna jest to sposób sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi stron raz przez jednego, raz przez drugiego rodzica.

Rozwód

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej stresujących doświadczeń w życiu. Przechodzą przez to nie tylko małżonkowie, ale także ich dzieci i rodziny. Dlatego ważne jest, aby zwrócić się o pomoc do doświadczonego adwokata, który będzie w stanie pomóc w tych trudnych czasach. W Łodzi istnieje wiele kancelarii prawnych, które oferują usługi związane z rozwodami. Adwokat rozwodowy w Łodzi Anna Maria Burska specjalizuje się w sprawach o rozwód i zaprasza do swojej Kancelarii.

Jak adwokat rozwodowy może pomóc?

Adwokat, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych, może pomóc w wielu aspektach procedury rozwodowej. Oto kilka przykładów:

 • Pomoc w przygotowaniu i złożeniu pozwu rozwodowego
 • Reprezentacja przed sądem
 • Pomoc w uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji
 • Porady dotyczące podziału majątku i kwestii alimentacyjnych
 • Pomoc w negocjacjach w sprawach związanych z dziećmi
 • Ochrona prawnej strony w procesie rozwodowym
 • Pomoc w dochodzeniu swoich praw w ramach procesu rozwodowego

Adwokat może również zapewnić wsparcie emocjonalne i psychologiczne dla swoich klientów, którzy przechodzą przez trudny czas rozwodu.

Podział Majątku

Podział majątku jest jednym z najważniejszych aspektów rozwodu. Dlatego warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże rozwiązać problemy związane z podziałem majątku i przedstawić rozwiązania, które zadowolą obie strony.

Jak adwokat może pomóc w procesie podziału majątku?

 1. Analiza sytuacji
 2. Wskazanie możliwych rozwiązań
 3. Reprezentowanie klienta
 4. Negocjacje z drugą stroną
 5. Reprezentowanie klienta w sądzie

Jeśli podział majątku zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądu, adwokat reprezentuje klienta i broni jego interesów przed sądem. Adwokat może również przygotować wniosek o podział majątku oraz reprezentować klienta podczas przesłuchania w sądzie.

Podział majątku to proces skomplikowany i wymagający. W przypadku trudności adwokat może pomóc w wypracowaniu rozwiązania, które zadowoli obie strony. Kluczowe jest, aby adwokat działał w sposób etyczny i bezstronny, reprezentując interesy swojego klienta.

Alimenty

Anna Maria Burska - Adwokat Alimenty Łódź - reprezentacja Klientów w sprawach o alimenty (zasądzenie alimentów, uchylenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów).

W Polsce, jak i w wielu krajach na świecie, jednym z najważniejszych obowiązków rodziców jest zapewnienie swoim dzieciom odpowiedniego utrzymania. Często jednak dochodzi do sytuacji, gdy jeden z rodziców, z różnych powodów, nie jest w stanie zapewnić swoim dzieciom odpowiedniego wsparcia finansowego. W takich przypadkach, istnieje możliwość ubiegania się o alimenty. Adwokat w sprawie o alimenty to specjalista, który może pomóc rodzicom w walce o uzyskanie odpowiednich świadczeń dla ich dzieci.

Co to są alimenty?

Alimenty to świadczenia pieniężne, które mają na celu zapewnienie dziecku odpowiedniego utrzymania, w przypadku gdy jeden z rodziców nie jest w stanie samodzielnie zapewnić mu środków do życia. W Polsce alimenty regulowane są przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz przez Kodeks Karny. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak dochody rodziców, liczba dzieci, koszty utrzymania dziecka, itp.

Kiedy można ubiegać się o alimenty?

O alimenty można ubiegać się w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie jest w stanie samodzielnie zapewnić dziecku odpowiedniego utrzymania. Do najczęstszych powodów, dla których rodzice ubiegają się o alimenty, należą rozwody, separacje, orzeczenie o separacji, rozłączenie faktyczne, utrata pracy, zmniejszenie dochodów, choroba lub niepełnosprawność jednego z rodziców.

Jakie dokumenty potrzebne są do wniosku o alimenty?

Do wniosku o alimenty potrzebne są przede wszystkim dokumenty potwierdzające zarobki oraz koszty utrzymania dziecka. Wśród dokumentów, które mogą być wymagane, znajdują się m.in.: orzeczenie o rozwodzie lub separacji, orzeczenie o opiece nad dzieckiem, zaświadczenie o dochodach, rachunki za opłaty związane z utrzymaniem dziecka, itp. Adwokat może pomóc w sporządzeniu wniosku oraz w zebraniu niezbędnych dokumentów.

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawie alimentów?

Postępowanie sądowe w sprawie alimentów rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Sąd powołuje biegłego, który ustala wysokość alimentów na podstawie dochodów rodziców oraz kosztów utrzymania dziecka. W sytuacji, gdy jeden z rodziców nie zgadza się z wysokością ustalonych alimentów, istnieje możliwość kontynuowania postępowania sądowego i składania odwołań od wyroku sądu pierwszej instancji.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Walcząc o alimenty dla dziecka, warto skorzystać z pomocy adwokata. Adwokat alimenty Łódź to specjalista, który posiada wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw dotyczących alimentów. Adwokat może pomóc w przygotowaniu wniosku o alimenty, w zebraniu niezbędnych dokumentów oraz w reprezentowaniu rodzica w sądzie. Adwokat może również doradzić rodzicom w kwestii wysokości alimentów oraz w innych kwestiach związanych z utrzymaniem dziecka.

Jakie są koszty związane z korzystaniem z usług adwokata?

Koszty związane z korzystaniem z usług adwokata w sprawie o alimenty zależą przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy. Ceny usług adwokackich są uzależnione od wielu czynników.

Jakie są korzyści płynące z uzyskania alimentów dla dziecka?

Uzyskanie alimentów dla dziecka ma wiele korzyści. Przede wszystkim, umożliwia zapewnienie dziecku odpowiedniego utrzymania, w tym pokrycie kosztów związanych z edukacją, zdrowiem, wyżywieniem oraz mieszkanie. Dzięki alimentom, dziecko ma zapewnione bezpieczeństwo finansowe oraz możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Walcząc o alimenty dla dziecka, warto skorzystać z pomocy adwokata, który posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Uzyskanie alimentów dla dziecka ma wiele korzyści, umożliwia zapewnienie mu odpowiedniego utrzymania oraz rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Władza Rodzicielska

Władza rodzicielska to prawo do opieki i wychowania dziecka. Jest to bardzo ważne pojęcie w polskim systemie prawnym, które jest ściśle regulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Czasami jednak sytuacje życiowe mogą prowadzić do konfliktów w rodzinie, co może skłonić rodziców do szukania pomocy adwokata. Konflikty związane z władzą rodzicielską mogą być trudne do rozwiązania bez pomocy adwokata. Adwokat może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z władzą rodzicielską poprzez mediacje, postępowanie sądowe, uzyskanie opinii biegłego sądowego oraz rejestrację władzy rodzicielskiej.

Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem jest jednym z najważniejszych i najczulszych tematów, którym zajmuje się system prawny. Gdy rodzice rozstają się, jednym z najważniejszych aspektów jest ustalenie opieki nad dzieckiem. W takim przypadku adwokat może pomóc rodzicom w ustaleniu opieki nad dzieckiem i zminimalizowaniu stresu związanego z procesem.

Podczas ustalania opieki nad dzieckiem adwokat może pomóc w ustaleniu kwestii prawnych, takich jak prawa rodzicielskie, alimenty i wizytacja. Adwokat może pomóc rodzicom w zrozumieniu ich praw i obowiązków oraz w wyborze najlepszego rozwiązania dla ich dziecka.

Adwokat może również pomóc w mediacjach między rodzicami, które mają na celu znalezienie najlepszego rozwiązania dla dziecka. Mediacje są często skuteczne w przypadku, gdy rodzice są w stanie komunikować się ze sobą i chcą działać w najlepszym interesie swojego dziecka.

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna jest coraz popularniejsza w Polsce jako sposób na wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców po rozwodzie. Opieka naprzemienna to rodzaj opieki, w której dziecko przebywa na przemian u obojga rodziców. Oznacza to, że dziecko spędza określoną liczbę dni z jednym rodzicem, a następnie określoną liczbę dni z drugim rodzicem. Opieka naprzemienna jest często preferowana jako sposób na sprawowanie opieki nad dzieckiem po rozwodzie, ponieważ pozwala na równomierny podział czasu między rodzicami oraz na utrzymywanie więzi między dzieckiem a oboma rodzicami.

Adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych może pomóc w przypadku sporów związanych z opieką naprzemienną na kilka sposobów. Po pierwsze, adwokat może pomóc w negocjacjach między rodzicami, aby ustalić szczegóły związane z opieką naprzemienną oraz inne kwestie, które mogą powodować konflikty. Adwokat może pomóc w sporządzeniu umowy dotyczącej opieki naprzemiennej, która będzie uwzględniać potrzeby dziecka oraz oczekiwania obu rodziców.

Jeśli negocjacje nie przynoszą skutków, adwokat może reprezentować swojego klienta w postępowaniu sądowym. Adwokat może przedstawić dowody i argumenty na rzecz swojego klienta, które pomogą w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia dla dziecka oraz klienta. Adwokat może również pomóc w uzyskaniu postanowienia sądu dotyczącego wizytacji i utrzymania dziecka.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anna Maria Burska

ul. Bystrzycka 16
91-728 Łódź
adwokat@adwokatlodz.top